Search form

Éxodo 18:23

23Ca avôntôyitjatesh cavôque, vooy pa Dios yisclansha'ne'am lhavaatsha, pa lhecheesh pa nat'unesh'in; pa vooy papi achifas pa nanshamesh ca napectajey'in pava lhajpôyjey.