Search form

Éxodo 19:19

19Pa t'ôjôj lhpa vat'ônjanche juuc ti tac'uychisham pa lhsitse. Pa Moisês pa yiyôjiey, pa vooy pa Dios pa yicuulh pa cuuctenesh pa t'ôjôj.