Search form

Éxodo 19:23

23Pa Moisês pa yicuulh pa Lhcaanvacle:

—Napi yichifas sasjop ca nôc'apee anôque utiyuc Sinaí, lhayaash ti apis ti lhteesh ti lhnôôclhanita pa yôj'e' pa lh'isiyan'e.