Search form

Éxodo 2:19

19Pa yicuulh papi lhech:

—Ve'lha ja egipcio tavayelhjulhyam japi tashinshtas lhavos, pa yuelheyshiyam ca yinôôt pa yiyôjayansha'ne nava tashinshtas.