Search form

Éxodo 2:21

21Pa nôque lhjunash pa Moisês ti yicu'lhesh ca mônlhaae ca nôv'e'in yiey pa lhajpôyich pa Reuel. Pa nijoolha pa Reuel ti yijutey lhpa lhôse Sêfora ca lhjayaa.