Search form

Éxodo 2:6

6C'oya ti nic'atch'e lhpa sisenilh pa yi'van pa taôvclaj ti yip'in. Pa vooy lhpa lhôse pa faraón uj ti tcavts'aclayesh pa lhech pa yit'esh:

—Nôque lhaôs t'aapey'e japi hebreos.