Search form

Éxodo 26:10

10Nanjooylha shta ca asnatesh pava cincuenta lhavtesesh pa chishamnee pa sivôclôclhayeech pa ap'o'eshjulh pa vastjutsa' ve'lhasham, shi' shta pav'elh cincuenta lhavtesesh chishamnee pa sivôclôclhayeech yiey pa tavaych'e ve'lhasham.