Search form

Éxodo 26:19

19Pa an'e' pava cuarenta lhtascuyesh pa clesanilh ts'ayôji clim. Ve'lhaae ts'ivee pava yeclôy t'iyas pava napu' lhtascuyesh pava chiyitjuqu'ec'oya.