Search form

Éxodo 26:2

2Lhacôm'a pava lhech sivôclôclhayjey lhavjôyach'evatjulh: doce'a nôquee pa ch'alhu'esh metros pa lhavôôj pa napu'a metros pa lhjuc'ach'e.