Search form

Éxodo 26:24

24Pava lhech yeclôy t'iyas napu' namvatjulh pa chishamnee shi' pa shichaam jaspa niyitsjat pa is'ôcji lhtôvash. Pa nôque lhjunasha asnatshelh pava napu' yeclôy t'iyas pava lhech napu' pa lhtatsuqu'eesh.