Search form

Éxodo 26:26

26“Asnatshelh jayu shta pava ve'lhanôjesh yeclôy t'un pa ichavashelhc'oya pava yeclôy t'iyas ca natjuya pa pacham pa is'ôcji lhtôvash.