Search form

Éxodo 26:8

8Lhacôm'a pava lhech sivôclôclhayjey ca lhavjôyach'evatjulh: trece metros nôquee pa ch'alhu'esh pa lhavôôj pa napu' metros pa lhjuc'ach'e.