Search form

Éxodo 27:11

11Pa lhech lhjunash shta pa nôque tavayjulh na fchenaj pa nicaaj shta pa t'afaych'elhavôôj sivôclôclhayeech pa cuarenta y cinco metros pa tajulhsham, pa veinte'a pava vantsemajch'ec'oya pa veinte shta pava tajulhsham lhafoclesh pa clesanilh yucch'e shi' pava navaniyesh shi' pava chamashisha'ne tô'lha pa clesanilh ts'ayôji clim.