Search form

Éxodo 28:3

3Asinôyelh lhacôm'a papi ya'shesh pa lhtôycheyash papi lhech yijpo'yesh pa ti yisnatesh, ca jaspa nasnatshem pava t'uyjatshiyis na Aarón, pa nôque lhjunash jô lhech chiyvenchatyam ca jaspa yicasinô'a'esh.