Search form

Éxodo 28:39

39“Asnatesh pa lhclô'vat'esh chiynesh pa niycôtaj, pa asnatesh shta pa vatôc'ôcleesh yiesh pa niycôtaj. Nôquee pa lhnucfat'esh caaj pava chiyinesh.