Search form

Éxodo 28:41

41“Nôque lhjunash pa uyelhch'e na achecla' Aarón shi' napi lhcles, pa nanjôôylha ca nôtsiy'apee pava lhshatjes pa lhape' pa namqu'een pa t'unaj ti chitsivenchatesh yicasinôclesh.