Search form

Éxodo 30:25

25Asnatesh lhacôm'a côque lhape' ca acshenjatvach pa aaisiyan, pa lhech afanisheesh shta pan lhavo'esh pa vatshatchivo. Nôque lhape' chiy'isiyan ti chiyvenchat.