Search form

Éxodo 31:18

Pa vôcô lhaôs cojiyaj

(Dt 9.6-29)

18Meelh ti vô'mesh ti tasinôyem pa Lhcaanvacle pa Moisês ti yiey lhpa utiyuc Sinaí, pa yijutey pava napu'esh utes t'iyas yi'shi' pava vatyôjijates yi'sesh'e lhpa lhpasche pa Dios.