Search form

Éxodo 32:24

24Pa jacu'lhesh: ‘Papi caajem pa clesanilh cojiyaj pa nichaajyi.’ Napi lhech nichaajyi, pa ju'jam ja itôj, ¡pa lhech tôlh'e'sham ca lhech vôcô lhaôs!