Search form

Éxodo 33:12

Pa Lhcaanvacle nôclitem pa lhôclôjqueyash pa Moisês

12Pa Moisês yit'esha pa Lhcaanvacle:

—A'va, avaatsha lht'a'lheshyi ca janôyinc'oya napuque yichifas, taj ti naanfacyam she papi lhanchenyi jayu ca jatanôycheelh. Shi' shita ti lhteesh ti uj ti lhascafiyanesh yivaatsha pa lhascôjesh'e ti c'acu'lhesh.