Search form

Éxodo 35:7

7pava t'ôjechey pava tashinshtas chiyu'jam pa yucshi, pava t'ôjechey nip'ajavach'esha'ne, pava yeclôy tô'lha lhpa aacjiyuc t'un,