Search form

Éxodo 36:1

1Pa nôque lhjunash na Bezaleel shi' na Aholiab, shi' shta lhacôm'a papi lhcajôysha'yesh pa ti yisnatesh, lhayaash pa Lhcaanvacle ti yijutey pa lhtôychiyashesh pa yitôyc'oya pava isis ti yisnatesh lhacôm'a pava suyeshi yiey pa tc'aevaneen yiey pa is'ôcji lhtôvash, pa nivaclhitesh jayu lhacôm'a pava yiyôjiesha pa Lhcaanvacle.”