Search form

Éxodo 36:21

21Pa lhacôm'a pava t'iyas ti chiyitsjuulhshi yichatjulhshi yeclô' nôquee pa lhch'alhu'esh pa lhavôôj pa sesenta y cinco centímetros pa lhjuc'ach'e.