Search form

Éxodo 36:30

30Pa nôque lhjunash chiyisnatesh pava pu'janayama yeclôy t'iyas pa chiyan'ôcji pava diecisêis lhafoclesh tô'lha pa clesanilh clim, pa tajulh'ôcji pava napu' lhafoclesh pa yeclô' t'iya.