Search form

Éxodo 38:15

15vooy pa'elh nôque tavayshijop yiey pan chiyuy'een pa clayôych'e lhech yie' pava napu'yama metros sivôclôclhayjey, pu'jana pava jpôychiyitey pu'jana shta pava lhafoclesh.