Search form

Éxodo 38:22

22Pa Bezaleel, pa lhech lhaôs pa Uri lhantôcshich'a shta pa Hur, tô'lha pa tc'a'sham pa Judá, yisnatesh lhacôm'a pava yiyôjiesha pa Lhcaanvacle pa Moisês.