Search form

Éxodo 38:9

Chiyisnatesh pa clayôych'e t'ajuya pa is'ôcji lhtôvash

(Ex 27.9-19)

9Yisnatesh pa Bezaleel pa clayôych'e. Tavayjulh pa fiyat pa lhech clayôych'e cuarenta y cinco metros pava sivôclôclhayjey yuych'e pa niycôtaj.