Search form

Éxodo 39:31

31Pa nijooylha ti yinesh pa lhavut'esh pa sivôclôclhayeech yaca jaspa yinesh pa clasimch'e clesanilh cojiyaj pa yinesh pa chishamnee lhc'ôcleesh, yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.