Search form

Éxodo 4:28

28Pa lhech'e ti chayemch'e pa Moisês pa Aarón lhacôm'a pava matas pavan yiyôjiesha pa Lhcaanvacle ca niteetsha. Pa nifaclem shta pava nimatasa papu ca nitô'yish pavan yiyôjiesha ca nasnatesh.