Search form

Éxodo 40:15

15pa ôtsiy'apee shta na lhape' napi lhech nan lhjunash na Aarón, pa jaspa yicasinôcleesh napi lhech. Nôque lhape' chiyôtsiy'apee napi lhech t'ajuya ca ya aj ca nivômesh ti t'acumesh'in ti vatcasinôclesh nôqueshch'e pava acloj nalhus.”