Search form

Éxodo 40:30

30Pa yan'ôcji pa uj titech pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' pa vatcufayjavat'esh, pa yipôntesh shta pa yinôôt pa titech t'ajuya ca chinvôômcôji.