Search form

Éxodo 40:32

32Vômcôji'sha'neen ts'ivee ti yich'ôcjiin pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' ti yijop'in ts'ivee pa vatcufayjavat yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.