Search form

Éxodo 6:16

16Pa Leví ciento treinta y siete atesha pava lhnincôpes ti mônlha. Navôque lheyis papi lhcles: pa Gersón, pa Coat shi' pa Merari.