Search form

Éxodo 7:24

24Pa lhacôm'a papi egipcios ti yisnateshane pava lhquitsjes yiesh'e lhavooj pa tovôc ca jaspa nanclanshi pa isshi' yinôôt. Lhayaash pa yinôôt pa tovôc sasjop ca chinyôji'.