Search form

Éxodo 8:10

10—Vooy lhum'ashi —yit'esh pa faraón.

Pa yicuulh pa Moisês:

—Nôque lhanfanash jayu, ca jaspa natô'yelha ti ampapu ca ve'lhaa ca lhjunashajulh pa Lhcaanvacle cas Dios.