Search form

Éxodo 8:17

17Pa lhech lhfanishesh. Pa Aarón yôclôj'apee pa lhavcôjat pa yiclôneshicham pa lhqu'imjayaj pa cotsjaat. Pa lhacôm'a pa lhqu'imjayaj yiey pa Egipto tanu'jam pava yiya'. Pava lhech yijuujjaneen papi egipcios shi' pava lhclôy.