Search form

Éxodo 8:18

18Papi tôyjesesh yentaj yitsha ca nicaatjat pava yiya' ti yichentajesh'in pava vôntôyitesh, taj ti nincôôvjôychishi ca nasnatesh. Pa lhan'e pava yiya' yijuujjane jum papi egipcios shi' pava lhclôy.