Search form

Éxodo 8:3

3Na tovôc nitsoyinshi jayu pava fiyôc pavan tayshi jayu, pa nôc'ôcjiin jayu na ajpôyich, yiey shta pan lhjo'een, yi'apee pa amôjôvat. Pa yiey shta pava lhajpôyjey japi acavos shi' japi achifas. Pa nôc'ôcji jayu shta pava ayucuveshiyiselh shi' pa yiey pan lhôveshelh'een ti lhasnatshelh'in pa climshi t'ajuya lhpa yucuve.