Search form

Éxodo 9:24

24Pa vooy pava jaclôtuc shi' pava tachinshic*xw* lhetipa ti nicôt'esha'ne ti ninvômesh. Jan t'aplhuqu'e pa Egipto ti nich'a chiyisnatesh nive'lhaaesh ca lhech lhjunasha.