Search form

Éxodo 9:29

29Pa yicuulh pa Moisês:

—Vo'ya cum yiin ca jayôntajshi na yitsaat pa tatsha jayu ca jayajayeshchisham nava yipôcôtôy ca jaya'lhey pa Lhcaanvacle. Pa lhecheesh pa nivô'mesh pava cuuctenis shi' nava jaclôtuc, ca jaspa natô'ya na cotsjaat ti yitsôt'ajesh pa Lhcaanvacle.