Search form

Éxodo 9:33

33Meelh pa Moisês ti tayshi pa yitsaat ti tôlhey ti yijop'in pa faraón, pa t'ajayeshchisham pava lhpôcôtôy ti t'a'lhey pa Lhcaanvacle. Pa tatsha ti vô'mesh pava jaclôtuc shi' ti taaj. Pa ampava shta pava cuuctenis.