Search form

Génesis 1:10

10Yiey pa clôjôj'e lhqueyesh pa Dios “cotsjaat”, pa vooy pa yie' pa yinôôt pa lhqueyesh “uj tovôc”.

Ti yi'van pa Dios ti tajulhey pa lhjunash,