Search form

Génesis 1:20

20Pa lhechesh pa yit'esh pa Dios: “Nôvji' na yinôôt lhacôm'a pan t'ajôjesh pa lhjunash pava sajech, nicaaj shta pava ajôclôs ca nachajshiin na lhaviim yiey na cotsjaat.”

Pa lhech lhjunash.