Search form

Génesis 1:9

9Pa lhechesh pa yit'esh pa Dios: “Na yinôôt nan yiôcji na nalhuyish aven'esh pa ca vee, secl'esh ca chinvan pa clôjôj.”

Pa lhech lhjunash.