Search form

Génesis 11:4

4Lhechesh pa yit'esh: “Ata'lhunelh, tajulhey ca shtasnatesh pa ve'lha yitsaat shi' pa ve'lha jpôyich yamey pa vôôs. Pa nôque lhjunash jaspa caslhnetônjaseesh jayu pa tanca shtacatsôn'in yiey na cotsjaat.”