Search form

Génesis 15:5

5Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa yichaajfach'ee pa Abram, pa yit'esha:

—Ovaqueeychisham na nalhyish, pa atsjuulh nava catiis, ca isajop'am. Nôque lhjunash pa lhet'ajôôj jayu papi tôlh'a'.*xñ*