Search form

Génesis 17:10

10Nôque shtavatpeya'esh ti jasnatshelh'am pa istaa ca ôfisjatelhch'e shi' shta lhacôm'a papi tôlh'a jayu lhacôm'a papi yitsjôy papi yielh'atshi istaa jayu ca chinseejshamsha'ne.*xx*