Search form

Génesis 22:12

12Pa ángel pa yit'esha:

—Ya aj ca asnatshem pa acavomat'esh na necjôôc, lhayaash ti tsitôy'a ti yijô' ti lhanjova'yem pa Dios, pa naacavoyeshyijulh ti lhanjutyam na ve'lha aôs.