Search form

Génesis 22:17

17ti jayeesh'am jayu pa is. Jasnatesh'am jayu papi tôlh'a' ti tanca chinfajuulh nan lhjunash nava catiis yiey na nalhuyish. Nan lhjunash shta nava t'iyas na josôj ti yie' lhavôôj pa tovôc.*xn* Pa yash'apee jayu shta yinjôt papi nilhc'utsfasa.