Search form

Génesis 24:3

3pa etônjop pa Lhcaanvacle Dios yi'shi' pa vôôs yiey shta na cotsjaat, ca ya aj ca nivashanem na yaôs Isaac ca lhjayaeesh lhpa nivacche yiey nôque cotsjaat Canaán yiey nan jôv'e',